Krus – rozliczenie podatku

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl
przepisu art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z póżn. zm.)
rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy
równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany
jest do 31 maja złożyć

w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna
kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od
przychodów

z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwota
graniczna za 2016 r. wynosi 3258 zł.

Przekroczenie
obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej bądż niezłożenie zaświadczenia albo
oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia
społecznego rolników.

Data opublikowania: 10:56, 24 maja 2017

Kategorie: Aktualności