Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:

– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach

– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

Szczegóły: BIP > Ogłoszenie

Data opublikowania: 08:46, 2 maja 2022

Kategorie: Aktualności