Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:

– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach

– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

BIP > Ogłoszenie

Data opublikowania: 10:30, 22 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności