Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury w celu podniesienia standardu i estetyki obiektu