„Modernizacja drogi gminnej 649 046 S ul. Brusieckiej w m. Mikołeska na działce nr 40 wraz z materiałem zgodnie z projektem.”

Okres realizacji: III – IV kwartał 2015r.

Modernizacja ulicy Brusieckiej polegała na wyrównaniu i utwardzeniu

istniejącej konstrukcji kruszywem w istniejącym śladzie drogi. Ulicę zaprojektowano o szerokości 5,0m z pochyleniem daszkowym skierowanym na zewnątrz drogi.Projektowana modernizacja odbywała się jedynie na działkach inwestora. Długość modernizacji drogi wynosi 260 mb. Koszt przedmiotowej inwestycji wynosił 28 788,50 PLN, w tym 50% dotacji Nadleśnictwa Świerklaniec.

Data opublikowania: 20:17, 9 lipca 2016

Kategorie: Inwestycje