Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice