Modernizacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w centrum wsi Tworóg