Monitorowanie terenu gminy

Ze względu na coraz częstsze przypadki powstawania dzikich wysypisk niektóre nieruchomości gminne będą monitorowane. Aktualnie monitorowane miejsce będzie oznaczone tabliczką informacyjną ” Teren monitorowany”.

Data opublikowania: 07:12, 18 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności