MPZP Tworóg

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Tworogu.

Szczegóły >> BIP

Data opublikowania: 11:11, 5 kwietnia 2023

Kategorie: Ogłoszenia