MPZP Tworóg

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Tworogu.

Szczegóły >>BIP

Data opublikowania: 07:18, 12 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności