Nabór do Projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie Gminy Tworóg”

Nabór do Projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie Gminy Tworóg „Gmina Tworóg w partnerstwie z Gminami Ożarowice, Zbrosławice i Krupski Młyn, przystępuje do realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie gmin partnerskich: Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice” współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na terenie Gminy Tworóg nabór deklaracji udziału w projekcie trwać będzie od 19czerwca od godz. 7:00 do 30 czerwca 2023r. do godz. 13:00

Więcej informacji…


Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:

1) papierowej: komplet dokumentów oryginalnie podpisanych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg , ul. Zamkowa 16, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 7:00-17:00, wtorek środa, czwartek w godz. 7:00-15:00 i piątek w godz. 7:00-13:00). O złożeniu w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Tworóg,

2) elektronicznie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Tworóg muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza”Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Tworóg: / pubov7526z/skrytka Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajd Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl. UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność,funkcjonalność czy działanie. Urząd Gminy Tworóg nie ma wpływu na jego działanie.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób lub w innej formie niż to przewiduje regulamin i/lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Granty będą przeznaczone na:

– instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – wysokość grantu: 5 000 zł/kWp dla instalacji do 3,5kWp włącznie, 4.500 zł/kWp dla instalacji powyżej 3,5 kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł

– instalację solarną (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu:18 000,00 zł,

– powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – wysokość grantu :40.000,00 zł,

– powietrzną pompę ciepła do c.o. – wysokość grantu :40.000,00 zł,

– powietrzną pompę do c.w.u. – wysokość grantu: 17.000,00 zł,

– kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – wysokość grantu: 25.000,00 zł,

– kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 28.000,00 zł,

– magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – wysokość grantu: 35.000,00 zł,

– system zarządzania energią – wysokość grantu: 2.000,00 zł.

Wysokość grantu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zasady realizacji projektu opisują: Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego dla Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie Gminy Tworóg”

Dokumenty >> BIP

Data opublikowania: 15:47, 2 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności