Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego

Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóżdż – Gminny Komisarz Spisowy w Tworóg ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.
Ogłoszenie

Regulamin naboru rachmistrzów

Formularz

Przyrzeczenie

Data opublikowania: 12:22, 29 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności