Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, że Gmina Tworóg otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych a otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
Wsparcie finansowe w 2024 roku zostało przyznane:

  1. Gminnemu Przedszkolu w Wojsce w wysokości 2 500,00 przy udziale wkładu własnego na poziomie 20% tj. 625,00 zł oraz
  2. Szkole Podstawowej w Wojsce w wysokości 4 000,00 zł przy udziale wkładu własnego na poziomie 20% tj. 1.000,00 zł.  

Data opublikowania: 09:08, 4 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności