Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Tworóg otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 -2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program polega na udzieleniu wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami m.in. do bibliotek szkolnych.
Wsparcie finansowe w 2020 roku zostało przyznane Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach. Warunkiem przyznania dotacji w wysokości 4.000,00 zł było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 1.000,00 zł., stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Data opublikowania: 12:12, 11 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności