Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie ona wynosić 35,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej oraz 205,00 zł za rok od domku letniskowego zlokalizowanego na nieruchomości, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Więcej informacji…

Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zniżka wynosi 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – budynek mieszkalny jednorodzinny.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Jeżeli stwierdzony zostanie brak segregacji odpadów komunalnych to w drodze decyzji administracyjnej na właściciela nieruchomości nałożone zostaną wyższe opłaty, które od stycznia 2023 r. wynoszą odpowiednio 105,00 zł i 615,00 zł/

Poniżej dołączamy link do materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. wzrastających opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przygotowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

https://silesia.org.pl/category/zagadnienia-samorzadowe/akcje-informacyjne/

Data opublikowania: 13:08, 4 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności