Obwieszczenie

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, że została wydana decyzja nr 149/2009 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Tworóg w ramach działek o numerach: 929/43, 1049/43 i 1115/43.

Data opublikowania: 08:37, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia