Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków, wewnętrznego układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjno- usługowo- handlowego zajmującego się produkcją i obróbką części metalowych zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej w Tworogu.

Data opublikowania: 08:43, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia