Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 205/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 232/11, 202/11, 296/26 i 50 obręb Tworóg, inwestor: Pani Krystyna Głogowska, reprezentowana przez Panią Irenę Gola-Respondek.

Data opublikowania: 09:45, 18 maja 2015

Kategorie: Obwieszczenia