Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.

Data opublikowania: 11:42, 24 kwietnia 2018

Kategorie: Obwieszczenia