Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg

Treść obwieszczenia

Data opublikowania: 12:59, 15 lipca 2022

Kategorie: Obwieszczenia