Obwieszczenie – odpady komunalne

W związku z obniżeniem stawek za wywóz odpadów komunalnych, należy złożyć deklaracje w terminie od 02.01.2014
r. do 20.01.2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY TWORÓG

Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 r.

W związku z obniżeniem
stawek za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Tworóg oraz koniecznością złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy
Tworóg zawiadamia:

Deklaracje należy
składać w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg pokój 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy w
terminie 02.01.2014 r.
– 20.01.2014 r.

Wzory deklaracji do wypełnienia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
Tworóg, ul. Zamkowa 16, w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych oraz u sołtysów i na stronie
internetowej www.tworog.pl w zakładce „Druki i deklaracje„.

Wójt Gminy

/-/ Eugeniusz Gwóżdż

Data opublikowania: 19:43, 11 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności