Obwieszczenie – plany miejscowe

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu:

w- rejonie ulic Tarnogórskiej, Wspólnej oraz Łącznej w Brynku,

– przy ulicy Studziennej w Kotach,

– sołectwa Świniowice,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Szczegóły

BIP>Ogłoszenia>OBWIESZCZENIA Wójta Gminy

Data opublikowania: 19:48, 21 lipca 2021

Kategorie: Obwieszczenia