Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IIFXIII.747.14.2021 z 09-07-2021: podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji projektowej SP Tworóg realizowana w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy SP Tworóg II”.

Szczegóły>BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 13:55, 18 lipca 2021

Kategorie: Obwieszczenia