Odnawialne żródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kużnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg – Realizacja projektu na terenie gminy Tworóg

Okres realizacji: 2020-2022

Dofinansowanie: RPO WSL 2014-2020

5 lutego 2020 roku projekt złożony w maju 2018 roku,
zakładający montaż odnawialnych żródeł energii w 11 gminach partnerskich
otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu w Gminie Tworóg zakończyła się w lipcu
2022 roku.

Projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry realizowany był w formule
„parasolowej”. W takiej formule gmina jest beneficjentem środków europejskich,
inwestorem, który projekt realizuje i właścicielem, który wybudowane instalacje
przez 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu utrzymuje
(serwisuje, ubezpiecza i naprawia w ramach gwarancji). Po zakończeniu tzw.
trwałości projektu, który wynosi dla projektów unijnych 5 lat od otrzymania
przez gminę ostatniej transzy środków finansowych, instalacje zostaną
przekazane na własność mieszkańcom.

Przedmiot projektu obejmuje wykonanie 3 615
instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji
kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych
budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich.
Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych żródeł energii,
zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz
zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w
konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację
żródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu
przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Celem
projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej z odnawialnych żródeł energii w Gminach Partnerskich, poprawa
jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia
społeczności lokalnej.

Wartość
całkowita projektu: 69 625
950,78 zł

Koszty kwalifikowane: 62
055 826,00 zł

Dofinansowanie ogółem: 52
747 452,10 zł

Dofinansowanie UE: 44 481 304,65 zł

Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2022r.

Na terenie gminy Tworóg zamontowanych zostało
finalnie 191 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji
solarnych, 20 pomp ciepła C.W.U., 27 pomp ciepła C.O. + C.W.U oraz 26 kotłów na pellet.

Data opublikowania: 15:22, 13 lutego 2023

Kategorie: Inwestycje