Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań
publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie
sekcji piłki nożnej w okresie 01.08.2018r.- 31.10.2018r.

Data opublikowania: 11:00, 20 lipca 2018

Kategorie: Ogłoszenia