Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej – pomoc finansowa w formie dotacji celowej spółce wodnej w Wojsce oraz Połomii w okresie od 12.11.2018 do 10.12.2018r.

Data opublikowania: 08:45, 19 listopada 2018

Kategorie: Ogłoszenia