Oferta realizacji zadania publicznego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Sołectwo Świniowice: wioska prawdziwego chleba. Modernizacja pieca chlebowego oraz integracja mieszkańców przy pieczeniu chleba.

W okresie od 05.12.2011 do 31.12.2011.

Pełna treść

Data opublikowania: 13:08, 6 grudnia 2011

Kategorie: Ogłoszenia