Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w pok. nr 104 Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zapoznanie się z wnioskiem ZUK Sp. z o.o. w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Sprawy bieżące.

Data opublikowania: 19:59, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia