Ogłoszenie

Zawiadamiam, że 7 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w pok. 104 Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji d/s Społecznych Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Tworóg.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Sprawy bieżące.

Data opublikowania: 20:00, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia