Ogłoszenie

Zawiadamiam, że 20 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w pokoju 104 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Sprawy mieszkaniowe.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Opracowanie planu pracy na rok 2011.

Sprawy bieżące.

Data opublikowania: 20:01, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia