Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Więcej>BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 11:59, 1 sierpnia 2011

Kategorie: Ogłoszenia