Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta
Gminy Tworóg o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.

Szczegóły>>>BIP>>Ogłoszenia

Data opublikowania: 11:54, 8 kwietnia 2015

Kategorie: Ogłoszenia