Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tworóg, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych , wskazania możliwości i zasadności sporządzenia miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego lub zmian obowiązujących planów w nawiązaniu do ustaleń studium , z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach , o których mowa w art. 57 Ust.1-3 I art.67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Data opublikowania: 08:35, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia