Ogłoszenie konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 10a ust.1, art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego ogłasza konsultacje społeczne: Projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02

Województwo
śląskie jest obszarem, którego dotyczą największe wyzwania
transformacyjne w Unii Europejskiej. Terytorialny Plan Sprawiedliwej
Transformacji będzie podstawą do wydatkowania środków Funduszu na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych żródeł
finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Czas
trwania konsultacji 16-30 czerwca 2021r.

Bezpośredni
link do strony:

https://transformacja.slaskie.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-tpst

Data opublikowania: 20:02, 22 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności