Ogłoszenie / obwieszczenie

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr VI/61/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B)

Data opublikowania: 07:52, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia