Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234)
podpisał Zarządzenie nr 32, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. Zgodnie z
powyższym zarządzeniem zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od
godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23.59.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, prosimy niezwłocznie
powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 11:54, 16 lutego 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia