Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016
r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał
Zarządzenie nr 40, w sprawie: zmiany stopnia alarmowego CRP.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem
zmienia się wprowadzony zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, stopień alarmowy
CRP, przez prowadzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia
alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz.
23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą
zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech
stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego
prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W
przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
oraz systemów teleinformatycznych, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji
oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 10:54, 22 lutego 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia