Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016
r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał
Zarządzenie nr 52, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr
52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia
alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień
alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 5 marca 2022 r. od
godz. 00:00 do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą
zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech
stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego
prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W przypadku zauważenia
jakichkolwiek incydentów
w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz systemów
teleinformatycznych, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń
prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 13:41, 7 marca 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia