OSTRZEŻENIE

Zastępca Wójta Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 03 września 2019 r. do godz. 23.59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieznanych pojazdów na terenie gminy Tworóg, porzuconych paczek i bagaży lub innych oznak nietypowej działalności. Prosimy o tym niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer telefonu 112, 998 lub 997.

Data opublikowania: 06:50, 28 sierpnia 2019

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia