Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenie nr 172, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 172 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 1 czerwca 2023 r. od godz. 00.00 do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.
Stopień BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia ALFA do tych zadań zalicza się m.in.

– prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

– zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

– poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

– wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

– wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;

– sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;

– wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 08:41, 6 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia