Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796 oraz z 2021 r. poz. 464 i 815) podpisał Zarządzenie nr 322, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 5 grudnia 2021 r. od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 23.59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 08:39, 6 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia