Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Tworóg

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 22 lutego do 30 listopada 2022 r.

Termin składania ofert do dnia 17 lutego 2022 roku do godz. 10.00 (w przypadku nadesłania ofert pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy)

Treść ogłoszenia – do pobrania:Ogłoszenie

Data opublikowania: 11:32, 28 stycznia 2022

Kategorie: Ogłoszenia