OZE – informacja

W związku z zaakceptowaniem w dniu 28.12.2020r. przez Urząd
Marszałkowski programów funkcjonalno-użytkowych dla wszystkich instalacji w
projekcie, zostały wprowadzone zmiany do ogłoszonego przetargu opublikowane w
dniu 30.12.2020r. (http://bip.tworog.pl/5604/dokument/29288).
Wprowadzone zmiany w dokumencie
przyczynią się do podniesienia standardu jakości oferowanych urządzeń dla
mieszkańców.

Nowy termin składania ofert to 29.01.2021r. Umowy z wykonawcami zostaną
podpisane na przełomie lutego/marca. Prace projektowe oraz montażowe rozpoczną
się wiosną 2021 roku.Przypominamy, że po
wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych
instalacji OZE, Gmina Tworóg będzie wzywać mieszkańców do podpisania aneksów do
umów.

Data opublikowania: 18:26, 7 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności