OZE – lista rezerwowa

W wyniku zakończenia naborów uzupełniających Gmina Tworóg przedstawia listę rezerwową (wg kolejności) na poszczególne instalacje. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, brana pod uwagę była instalacja preferowana określona przez Mieszkańca. Wszystkie wnioski uwzględnione na liście, spełniły wymagania formalne.

Na dzień 30.07.2020 liczba wolnych miejsc na instalacje przedstawia się następująco: – fotowoltaika: 29, – kolektory: 6, – pompy c.wu.: 3, – pompy c.o. i cwu : 6, – pellet: 14

W związku z powyższym osoby zakwalifikowane do dalszej procedury, tj. weryfikacji technicznej nieruchomości w celu zbadania warunków technicznych budynków i doboru mocy instalacji, zostały poinformowane telefonicznie (według kolejności z listy rezerwowej). Po pozytywnej weryfikacji technicznej osoby te zostaną przeniesione na listę podstawową i będą mogły podpisać umowę o dofinansowanie z Gminą Tworóg. Więcej informacji o liście rezerwowej pod nr telefonu 32 285 74 93 wew.54 lub 55 lub w pokoju 111.

Listy rezerwowe

Data opublikowania: 18:38, 4 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności