Pielęgnacja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg”