Pieniądze z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – dla 7 naszych sołectw!

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę nr VI/34/6/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Wśród 215 wniosków były też z naszej gminy. Dotację otrzyma 7 sołectw :
Tworóg – Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców

Świniowice – Doposażenie placu zabaw

Brynek – zwiększenie funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego

Mikołeska – Modernizacja i doposażenie placu pamięci

Koty – Modernizacja i doposażenie terenów zielonych

Hanusek – Wykonanie siłowni napowietrznej przy ul.Mieszka I

Boruszowice – Wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul.Składowej

Lista rankingowa

Uchwała nr VI/34/6/2021 dostępna pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1417-240-vi-2021-z-dnia-2021-06-11.html

Data opublikowania: 10:07, 1 lipca 2021

Kategorie: Aktualności