Podpisanie umowy – PONE

W dniu 17.08.2018r została zawarta w Katowicach umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Tworóg dotycząca dofinansowania zadania pod nazwą: „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Tworóg na rok 2018”

Montaż finansowy zadania
składa się z:

a) środków pochodzących od
mieszkańców, na rzecz których realizowane jest przedmiotowe zadanie w wysokości
525 000,00 PLN.

b) dotacji udzielonej na
podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości 158 000,00 PLN

c) środków własnych Gminy w
wysokości 367 000,00 PLN.

W/w środki zapewniają pełne
pokrycie kosztów zadania.

Data opublikowania: 12:59, 4 września 2018

Kategorie: Aktualności