Podpisanie umowy – termomodernizacja OSP Koty

W dniu 17.08.2018r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tworóg a Konsorcjum Firm „POLTERM Sp. z o.o.-lider z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kopalnianej 60, 42-605 Tarnowskie Góry oraz PPHU Instal-Budotech Jan Gorol-członek konsorcjum z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38c, 42-287 Lubsza” dotycząca wykonania inwestycji pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach”

Zamówienie jest dofinansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 dla osi priorytetowej: IV – Efektywność energetyczna, odnawialne żródła
energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna
i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla
poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne żródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowity koszt inwestycji
wynosi 268 353,09 PLN

Dofinansowanie ze środków ”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ” wynosi 224 764,01 PLN

Data opublikowania: 10:12, 17 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności