Podpisanie umowy – termomodernizacja

W dniu 07.08.2018r została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tworóg a Wykonawcą tj. „Firmą ZAW-BUD z siedzibą w Busko-Zdrój przy ul. Moniuszki 10” dotycząca wykonania inwestycji pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG” w tym:

– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach;

– Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu;

– Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu;

– Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty;

– Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach;

– Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wojsce.

Zamówienie jest dofinansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 dla osi priorytetowej: IV – Efektywność energetyczna, odnawialne żródła
energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna
i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla
poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne żródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Całkowity koszt inwestycji
wynosi 2 228 321,19 PLN

Dofinansowanie ze środków ”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ” wynosi 1 717 676,89 PLN

Data opublikowania: 10:09, 17 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności