Polowania zbiorowe

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w dniach 04,11.12.2020 r. na terenie zarządzanego OHZ LP „Tworóg” przeprowadzone zostaną polowania
zbiorowe.

Polowania odbędą się w godzinach od 7:00 do 17:00. Do polowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu
obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu LP, tj.:- nr 89 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Kalety, Tarnowskie
Góry, Tworóg),

– nr 90 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Lubliniec, Krupski
Młyn, Tworóg).

Zasięg obwodów łowieckich w granicach w których prowadzone będą
polowania zbiorowe zaznaczony został na załączonej do pisma mapie. Jednocześnie Nadleśnictwo Brynek informuje, że istnieje dodatkowa
możliwość zapoznania się, co do miejsc wykonywania planowanych polowań,
poprzez skorzystanie na portalu internetowym Bank Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) z darmowych map przeglądowych gospodarki łowieckiej zawierające w swojej treści m.in. przedmiotowe granice
obwodów łowieckich, kompleksy leśne w zarządzie LP, nazwy miejscowości
oraz szereg innych danych.

Data opublikowania: 19:35, 7 grudnia 2020

Kategorie: Ogłoszenia